Pomôžem Vám zrealizovať ideu na skutočnosť.

Bezpečnosť, kvalita a precíznosť sú vždy na prvom mieste.

Kvalita · Skúsenosti · Individuálny prístup

Klientom ponúkam profesionálne vykonanú prácu s využitím odborných vedomostí a dlhoročných skúseností. Dobré meno si budujem na základe kvalitne a odborne vykonanej certifikovanej práce s individuálnym prístupom ku klientovi zameraným na detaily.
Prečo so mnou spolupracovať?
Som živnostník – budete teda vždy komunikovať priamo s človekom, ktorý bude na Vašej zákazke pracovať. Pri väčších zákazkách zostavím tím overených ľudí. Za svoju prácu ručím svojim menom.

Idea · Návrh · Realizácia · Servis · Záruka

Ponúkam analýzu a návrh riešenia, odborné poradenstvo, montáž, záručný a po záručný servis. Pri návrhu technologického riešenia v elektrotechnike zohľadňujem individuálne potreby a požiadavky klientov a moje skúsenosti v podobných projektoch. Riešenia predkladám v rozsahu finančných možností klientov s prihliadnutím na pomer ceny, výkonu a vlastností elektroinštalácie.

Materiály · Produkty · Technické zázemie

Materiály a produkty, ktoré používam sú dodávané od kvalifikovaných a certifikovaných dodávateľov. Spolupráca s týmito dodávateľmi mi umožňuje kvalitne a odborne vykonávať svoju prácu s produktami, technikou a technológiami, ktoré udávajú moderné trendy v slaboprúdovom a silnoprúdovom priemysle.

Zdravie · Majetok · Ekológia

Pri výkone mojej práce dodržiavam všetky príslušné normy a predpisy. Plne rešpektujem ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci ako aj ochranu majetku klientov.

Odbornosť · Vzdelávanie sa

Na základe Osvedčenia na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických §24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. v rozsahu E2A vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Ako člen Slovenského elektrotechnického zväzu sa pravidelne zúčastňujem odborných seminárov a mám prístup ku všetkých aktuálnym elektrotechnickým normám.

Dokumentácia

Som držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby. Na základe tejto licencie oficiálne  vykonávam montáž alarmov a kamerových systémov. To znamená, že klient dostáva dokumenty potrebné pre potreby poistenia daného objektu, kde bola vykonaná montáž takéhoto zariadenia.

ODBORNOSŤ · PRAX · SKÚSENOSTI

Pôsobím v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok a Malacky.