Nezabudnite na revízie – predídete neželaným problémom a škodám na zdraví a majetku.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (OPaOS) sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky. Jedná sa o objektívne posúdenie stavu elektrického zariadenia revíznym technikom. Účelom OPaOS elektrického zariadenia je preverenie jeho technického stavu z hľadiska bezpečnosti.

Revízny technik

Na základe Osvedčenia na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických §24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. v rozsahu E2A vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Ako revízny technik Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Ako člen Slovenského elektrotechnického zväzu sa pravidelne zúčastňujem odborných seminárov a mám prístup ku všetkých aktuálnym elektrotechnickým normám.

Viac o mne

Kvalita

Odbornosť

Skúsenosti

Individuálny prístup

Precíznosť

Profesionalita

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

Revízny technik objektívne posúdi stav elektrického zariadenia. Kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky.

Elektrické zariadenia

Ako revízny technik vykonám revíziu na Vašich elektrických zariadeniach.

Uzemnenia

Ako revízny technik vykonám revíziu na Vašom uzemnení.

Nízkonapäťové prípojky

Ako revízny technik vykonám revíziu Vašej NN elektrickej prípojky.

Meranie jednotiek UPS

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Elektrospotrebiče

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Rezistivita pôdy

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Stroje

Ako revízny technik vykonám revíziu elektrických strojov.

Ručné náradie

Ako revízny technik vykonám kontrolu a revíziu elektrického ručného náradia.

Vonkajšia ochrana pred bleskom

Ako revízny technik vykonám revíziu vašej ochrany pred bleskom, a to vnútornej ako aj vonkajšej.

Merací prístroj METREL MI 3102 BT - združený revízny prístroj vhodný na výkon revízie
1

Byty a rodinné domy

čítaj viac
2

Administratívne budovy

čítaj viac
3

Priemyselné objekty

čítaj viac